Scurt istoric al Revistei de etnografie și folclor Miorița

 

Revista Miorița a apărut pentru prima dată în anul 1994, sub egida Inspectoratului pentru Cultură al județului Hunedoara și al Centrului Județean al Creației Populare Hunedoara (1994 – 1998), al Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Hunedoara (1999 – 2016), al Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara (2017 – 2018), începând cu anul 2019 apărând în format nou sub egida Consiliului Județean Hunedoara și a Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara.

Până în anul 2021 au apărut 27 de numere ale revistei. Începând cu anii 1999 – 2000, numerele 6-7, articolele au fost scrise pe o tematică anume: Viaţa şi moartea la români, Magia la români, Lucrurile ţăranului român, Sate care mor, Satul hunedorean în drum spre UE, Valea Streiului, Ţinutul Momârlanilor – Valea Jiului, Ţara Zarandului, Ţara Haţegului, Ţinutul Orăştiei, Valea Mureşului, Ţinutul Pădurenilor, Centenarul Marii Uniri.

Din comitetul ştiinţific (denumit colegiu de redacţie) au făcut parte scriitori (Radu Ciobanu), cadre universitare (prof. univ. dr. Ioan Drăgan – Timişoara, prof. univ. dr. Ilie Moise – Sibiu, prof. univ. dr. Florin Dobrei – Alba Iulia), specialişti în etnografie şi foclor şi istorie (Corneliu Stan – Viena, Ioan Sicoe – Deva, George Mițin Vărieșescu – Sidney, Australia, Rusalin Işfănoni – Bucureşti, CS I dr. Ioachim Lazăr – Deva, Vasile Molodeț – Deva, dr. Dorin Petresc – Deva, dr. Florica Zaharia – SUA, Mariana Deac – Deva, Ciprian Nicolae Roman – Deva), personalităţi care au conferit revistei un profund caracter ştiinţific şi o deosebită vizibilitate în spaţiul etnografic românesc.

Redactor-şef al revistei a fost Marcel Lapteș (1994-2018) şi Roxana Stoichițoiu (2019), iar secretari de redacţie Vasile Molodeț (1994-1998), Livia Molodeț-Jitea (1999-2002), Nicolae Jianu (2003-2018) şi Dana Roman (2019-2020), redactori Nicolae Adam, Dumitru Hurubă, Ana Banciu, Nicolae Jianu, Mircea Lac, Valentin Crainic, George Muntean, Teodora Raicu. Printre personalităţile care au publicat în paginile revistei putem aminti pe acad. Mircea Păcurar, etnologii Lucia Apolzan, Doina Dascălu Ișfănoni, Elena Secoșan, Romulus Antonescu, Rusalin Ișfănoni, Dumitru Pop, Irina Nicolau, Narcisa Știucă, Petru Ursachi, Gheorghe Pavelescu, Ion Ghinoiu, Camelia Burghele, etnomuzicologii Emilia Comișel şi Dumitru Jompan, Constantin Clemente, istoric şi etnolog, scriitorii Radu Ciobanu şi Titu Popescu (Munchen), istoricul Corneliu Stan (Viena – Austria), antrolopogul Otilia Hedeșan, Varvara Buzilă (cercetător științific Academia de Științe Chișinău – Republica Moldova), Mihai Coman, Monica Budiș, Ioan Hațegan, Corneliu Bucur, Maria Bocșe, Corina Mihăiescu, Florica Zaharia, Ion Taloș (prof. univ. Koln, Germania), Ioana-Ruxandra Fruntelată, Florin Dobrei, Andreea Buzaș, Sanda Ignat, Irina Petroviciu ş.a. Studiile publicate de aceste personalităţi marcante ale etnologiei, istoriei, antrolopologiei, ştiinţelor comunicării şi etnomuzicologiei au conferit o deosebită importanţă revistei contribuind totodată la îmbogăţirea patrimoniului ştiinţific al judeţului şi nu numai, oferind cititorului o serie de informaţii, unele inedite, raportate la tematica aleasă sau la rezultatele cercetării ştiinţifice întreprinse de autori.

 

A brief history of the Miorița Journal of Ethnography and Folklore

The Miorița appeared for the first time in 1994, under the care of the Inspectorate for Culture of Hunedoara County and the Hunedoara County Center for Folkloric Creation (1994 – 1998), the Hunedoara County Center for the Conservation and Valorization of Folkloric Traditions and Creations (1999 – 2016), and the Culture and Art Center of Hunedoara County (2017 – 2018). In 2019, it appeared in a new format under the care of the Hunedoara County Council and the Culture and Art Center of Hunedoara County.

Twenty-seven issues have appeared since 2021. Starting with the years 1999 – 2000, issues 6-7, the articles focused on a particular topic: Life and death as seen by the Romanians, Magic as seen by the Romanians, The objects of the Romanian peasant, Dying villages,  The Hunedoara village on its way to the EU, The Valley of the Strei, The Country of the Momârlani – The Valley of the Jiu, Zarand Country, Haţeg Country, Orăştie Country, The Valley of the Mureş, The Country of  the Pădureni (Forrest Dwellers), The Centennial of the Great Union.

The scientific committee (called the editorial board) has included authors (Radu Ciobanu), academics  (Prof. Ioan Drăgan – Timişoara, Prof. Ilie Moise – Sibiu, Prof. Florin Dobrei – Alba Iulia), specialists in ethnography and folklore and history (Corneliu Stan – Vienna, Ioan Sicoe – Deva, George Mițin Vărieșescu – Sidney, Australia, Rusalin Işfănoni – Bucureşti, dr. Ioachim Lazăr, rank I scientific researcher – Deva, Vasile Molodeț – Deva, dr. Dorin Petresc – Deva, dr. Florica Zaharia – USA, Mariana Deac – Deva, Ciprian Nicolae Roman – Deva), personalities that have given the journal its thoroughly scientific approach and particular visibility in the Romanian ethnographic space.

Marcel Lapteș (1994-2018) and Roxana Stoichițoiu (2019) were editors-in-chief,  Vasile Molodeț (1994-1998), Livia Molodeț-Jitea (1999-2002), Nicolae Jianu (2003-2018) and Dana Roman (2019-2020) were editorial secretaries, and Nicolae Adam, Dumitru Hurubă, Ana Banciu, Nicolae Jianu, Mircea Lac, Valentin Crainic, George Muntean, Teodora Raicu were editors.

Among the personalities who have published in the journal we can mention Acad. Mircea Păcurar, ethnologists Lucia Apolzan, Doina Dascălu Ișfănoni, Elena Secoșan, Romulus Antonescu, Rusalin Ișfănoni, Dumitru Pop, Irina Nicolau, Narcisa Știucă, Petru Ursachi, Gheorghe Pavelescu, Ion Ghinoiu, Camelia Burghele, ethnomusicologists Emilia Comișel and Dumitru Jompan, Constantin Clemente, historian and ethnologist, authors Radu Ciobanu and Titu Popescu (Munich), historian Corneliu Stan (Vienna – Austria), anthropologist Otilia Hedeșan, Varvara Buzilă (researcher at the Academy for Sciences, Chișinău – Republic of Moldova), Mihai Coman, Monica Budiș, Ioan Hațegan, Corneliu Bucur, Maria Bocșe, Corina Mihăiescu, Florica Zaharia, Prof. Ion Taloș (Cologne, Germany), Ioana-Ruxandra Fruntelată, Florin Dobrei, Andreea Buzaș, Sanda Ignat, Irina Petroviciu, etc. The studies published by these prominent personalities in the fields of ethnology, history, anthropology, communication sciences and ethnomusicology have given special importance to the journal while contributing to the enrichment of the scientific heritage of the county but not limited to it, offering the reader a series of information, some unique, related to the chosen topic or to the results of the scientific research undertaken by the authors.