Revista Miorita nr. 1

SUMARUL REVISTEI

Pag.
ARGUMENT
Renașterea tradiției – Radu Ciobanu3
DE NEAMUL ROMÂNILOR
Aportul latinității Dunării de Jos la afirmarea și răspândirea civilizației române în lume (I) – Corneliu Stan4
Elementele de latinitate coincidențele în legendele lui Tit Liviu (Ab urbe condita, c. I. Il.) și n folclorul Văii Jiului – Viorica Ciucean5
CU NOI ESTE DUMNEZEU
Gânduri la Învierea Domnului – Protopo Alexandru Hotăran7
TEZAUR HUNEDOREAN
Relicve istorice hunedorene, vechile biserici românești de zid – Nicolae Adam8
Vechi scrieri populare românești – Maria Basarab11
Icoane pe sticlă, creații ale meșterilor zugravi, existente în patrimoniul Muzeului Deva – Doina Reghiș12
REMEMBER
Bizanțiu Densușianu, deschizător de drumuri în cercetarea folclorului – Constantin Clemente13
LA STEAUA
Câteva considerații despre Eminescu și folclorul în opera sa – Dumitru Susan14
CARTEA DE SPECIALITATE
Contribuții bibliografice la cunșterea folclorului hunedorean- Maria Razba15
FLĂCĂRI PE COMORI
Pe Platoul Luncanilor în satul Cioclovina – Lucia Apolzan17
Obiceiul colinzii cu duba în satul Bretea Mureșană – Ioan Drăgan19
Nunta zărăndeană, reper valoric peste timp – Doina Dascălu Ișfănoni22
Considerații asupra relației rit-spectacol în obiceiul călușerilor din satul Romos – Nicolae Adam26
Popelnicul – Constantin Clemente27
Lioara – George Mițin Vărieșescu, Australia(Sydney)29
PÂINEA NOASTRĂ
Simbolica grâului – Romulus Antonescu30
ȚINUTUL PĂDURENILOR
Cusături și țesături în industria casnică textilă din Zona Pădurenilor(I) – Elena Secoșan33
Zilele Sântoaderlui – Rusalin Ișfănoni36
FLORILE CÂNTECULUI POPULAR HUNEDOREAN
Cântecul hunedorean și mesagerii săi – Corneliu Bogariu38
VARIA
Etnobotanică Plantele în viața țăranului român(I)- Marcela Balazs40
Etnofaună Insectele – legende, credințe, obiceiuri Silvia Burnaz41
Centrul de ceramică de la Obârșa – Marcel Lapteș43
Vă propunem un poet țăran Ioan Buștea – Marcel Lapteș45
PUBLICITAR
Un aer mai curat pentru Deva – Ana Banciu46
Publicitate48