Revista Miorița nr. 26

SUMARUL REVISTEI

Pag.
Colegiul de redacție
Sub semnul identității
Colectiv redacțional: Identitatea culturală – memoria lumii5
Ciprian Nicolae Roman – Ansamblul Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean” – ansamblul hunedorenilor7
Florica Zaharia – Rolul Muzeului în Prezervarea și Cercetarea Patrimoniului Cultural Românesc10
Rusalin Ișfănoni – Câteva procedee arhaice de îngrijire a sănătății în satele pădurenești15
Gherghina Boda – Muzeele de etnografie, exponente ale identității naționale21
Monica Dușan – Ateliere, demonstrații,întâlniri la Expoziția de Istorie Locală și Etnografie Brad24
Sanda Ignat – Călușarul (tradus din nuvela scriitorului Johann Plattner)29
Spiritualitatea creștină
Florin Dobrei – Bisericile românești ale Dobrei33
Lucian David – Baștea – Povestea bisericii nemuritoare44
Mircea Lac – Maica Domnului în pictura țărănească pe sticlă50
Tezaure patrimoniale
Iosif Vasile Ferencz – Itinerare în peisajul cultural al Platformei Luncanilor. Despre construcțiile cu plan poligonal și rotund64
Irina Petroviciu – Coloranți naturali în textilele tradiționale71
Monica Dușan – Ciorolița77
Dumitru Tâlvescu – Săcărâmbul – fostul Eldorado al estului Europei85
Olivia Elena Nițescu – Pâinea cea de toate zilele88
Dumitru Rusan – Tradiție și inovație în încondeierea ouălor în zona etnografică Câmpulung-Bucovina95
Spiritualitatea folclorică
Ilie Moise – Considerații privind creațiile populare ale Anei Nistor101
Aniversări
Ilie Moise – Valerie Deleanu 80104
Ilie Moise – Mircea Lac 75105
Note de lectură
Troițe și cimitire cu stâlpi funerari de pe Valea și din Munții Sebeșului – coord. Radu Tutoianu, Călin Anghel, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2018 (Andreea Buzaș)107
„Documente inedite” – un proiect de recuperare și valorificare a elementelor de cultură tradițională din arhivele sibiene (Andreea Buzaș)108
Remember
Mircea Lac – In memoriam: Ion Cârjoi (1940-2013)111