Revista Miorița nr. 23

SUMARUL REVISTEI

Pag.
CONTROVERSE‌
Dr. Rusalin Ișfănoni, Asupra tipologiei și clasificării teritoriului etnofolcloric din Ținutul Pădurenilor5
Prof. univ. dr. Petru Ursache, Problema apriorismului în folclor8
Dr. Camelia Burghele, Terenul etnofolcloric și abordarea sa12
Dr. Dorin Petresc, Districtul pădurenilor – o veche unitate administrativ-teritorială14
Prof. Marcel Lapteș, Pământul și nașterea în satul traditional19
DE NEAMUL ROMÂNILOR
Dr. Cristian Constantin Roman, Preistoria și protoistoria Ținutului Pădurenilor (Considerații generale)25
Dr. Ioachim Lazăr, Contribuția Pădurenilor Hunedoarei la dezvoltarea tehnicii metalurgiei fierului28
Dr. Dorin Petresc, Ținutul Pădurenilor, în cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea, reflectat în „Urbariul Domeniului Cetății Hunedoara din 1681-1682”32
Prof. Mircea Gligor – arheolog, Ținutul Pădurenilor reflectat în „Ridicarea topografică iozefină” (1769-1773)40
Ing. dr. Romulus Vasile, File din istoria Uzinei de fier de la Govăjdie43
CU NOI ESTE DUMNEZEU
Pr. conf. univ. dr. Florin Dobrei, Vechi biserici de lemn – monumente istorice din Ținutul Pădurenilor și slujitorii lor45
Pr. lect. univ. dr. Daniel Alic, Ghelari, o localitate de poveste49
Anca Petresc – restaurator artă, Restituiri istoriografice inedited din Ținutul Pădurenilor: O copie manuscrisă a Tabloului votiv și pietrei tombale a Domniței Zamfira de la Mănăstirea Prislop52
Nicu Jianu – publicist, Vechile biserici ale Ghelariului57
Prof. Mircea Lac, Troițe pădurenești60
TEZAUR HUNEDOREAN
Prof. univ. dr. Emilia Comișel, Aspecte folclorice etnomuzicale din Ținutul Pădurenilor (I)65
Prof. univ. dr. Pavel Pușcaș, Cu Bartok prin Ținutul Pădurenilor67
Dr. Elena Secoșan, dr. Paul Petrescu, Portul popular din Ținutul Pădurenilor70
Lect. univ. dr. Angelica Pușcaș, Pledoarie pentru o geografie sacra. „Țări” și „ținuturi” cu impact în geneza geospațiilor omogen-identitar72
Dr. Doina Ișfănoni, Relicve pagâne la înmormântare în Ținutul Pădurenilor – Hunedoara75
Dr. Doina Lucia Reghiș-Ionescu, Sacru și profan la Pădurenii Hunedoarei79
Dr. Rusalin Ișfănoni, Jocul duminical și Nedeea – manifestări complexe ale culturii tradiționale pădurenești83
Prof. Camelia Vânătoru, Câteva aspecte ale colinatului Pădurenilor, în opera etnomuzicologului prof. Corneliu Bogariu85
Prof. Marcel Lapteș, Șezătoarea și claca pădurenească – obiceiuri comunitare87
Marica Trif – meșter popular, De la costumul pădurenesc la piesa de muzeu89
Prof. dr. Elena Casandra Nițu, Jocuri pădurenești de priveghi (II)91
Prof. Carmen Elena Lupescu, Particularități dialectale ale vorbirii în satele comunei Lelese94
Dr. Daniel Iancu, Arhitectura pădurenească. Evoluții și aspecte actuale96
Prof. Marcel Lapteș, Scalda la naștere în satele hunedorene100
Dr. Rusalin Ișfănoni, Alimentația tradițională la pădureni105
Prof. Mircea Lac, Meșteșuguri artistice din zona etnofolclorică pădurenească108
Mihaela Lujerdean – director Cămine Culturale, Obiceiurile și jocurile pădurenești din satele comunei Peștișu Mic113
Ing. Ciprian Achim, dr. Rusalin Ișfămoni, Practici păstorești reflectate în „Măsuratul oilor” la Lelese (interviu)115
Dorica Ungureanu – bibliotecar, Câteva considerații etnofolclorice asupra „Cântecului bradului” în satele comunei Lelese117
Dr. Téglás Gábor, Pădurenii din județul Hunedoara (traducere de Nicu Jianu)118
Daniela Șendroiu – muzeograf, Calendarul rural – zile de muncă și de sărbătoare123
REMEMBER
Prof. univ. dr. Ilie Moise, Ovidiu Bârlea un exeget al folclorului din Ținutul Pădurenilor125
Nicu Jianu – publicist, Téglás Gábor un enciclopedist hunedorean127
Prof. Marcel Lapteș, Drăgan Muntean – doinitorul plaiurilor hunedorene (fișă de dicționar)129
Dr. Dorin Petresc, In memoriam – Prof. univ. dr. ing. Aron Poantă din Cerișor (1950-2015)130
Prof. Marcel Lapteș, Un talentat poet popular din Pădurenime – Aurel Alic132
Ing. Olivian Marius Goțiu, Pe urmele unui etnograf în Ținutul Pădurenilor – Denis Galloway134
SPIRITUALITATEA FOLCLORICĂ
Prof. univ. dr. Otilia Hedeșan, Alimente ritualice de Paști: mielul și drobul136
Prof. univ. dr. Maria Bocșe, Sântandrei în tradițiile satelor românești139
Prof. univ. dr. Petru Ursache, Miorița năzdrăvană în bestiarul mitologic142
Prof. dr. Cornel Boteanu, Balada „Miorița” la Cloșani145
Dr. Maria Mândroane, Fenomenul popular, cultural-artistic al condeierilor plugari149
Dr. Monica Budiș, Focurile rituale și simbolistica lor151
Dr. Camelia Burghele, Sacroterapia o dublă ofertă de echilibrare: comunicare cu sacrul și terapie restituțională157
Prof. Mirela Legrand Stoia, Sacralitatea pragului în obiceiurile și datinile românești161
Prof. Pamfil Bilțiu – etnolog, Obiceiurile – permanență și continuitate în cultura populară164
Prof. dr. Vasile Pistolea, Sărbători eterne și datini la români: Baba Dochia și Zilele Moșilor168
Alin Rus – publicist, Împușcarea cocoșului (II)172
Desdemona Toma – coregraf, Ansamblul „Datina” Ghiroda, promotor al dansurilor populare din Banat177
Marius Matei – muzeograf, Tehnici de ornamentare, decor, compoziție și cromatică în cojocăritul din Banat180
METODOLOGIE, CERCETARE, VALORIFICARE ÎN FOLCLOR
Prof. Mircea Lac, Proiectul cultural etnofolcloric „Tabăra de educație și creație” (ediția a VI-a)186
Prof. Marcel Lapteș, Proiectul de cercetare etnofolclorică – Ținutul Pădurenilor (2017-2018)191
Prof. Monica Dușan – muzeograf, Istorie locală și etnografie la Muzeul din Brad195
Prof. Marcel Lapteș, Sărbători și obiceiuri comunitare de pe Valea Mureșului. Cercetare interdisciplinară de valorificare a culturii populare (2016-2017)198
Prof. Marcel Lapteș, Festivalul Național al Artiștilot Populari „Din toată inima” la 40 de ani201
Vasile Enea – coregraf, Valorificarea dansurilor pădurenești în cadrul Ansamblului Folcloric „Hațegana” din Hunedoara204
Prof. Marcel Lapteș, dr. Dorin Petresc, ec. Nicu Jianu, Campania de cercetare etnofolclorică în satele pădurenești ale comunei Peștișu Mic207
PIESE PENTRU UN POSIBIL MUZEU SENTIMENTAL
Prof. Monica Dușan, Florile negre ale tușii Saveta211
Ileana Lucaci – meșter popular, Păpușile satului meu214
Leontina Prodan, Iarăși și iarăși cânepa215
Bogdan Toma, Meleagurile din inima mea – Ținutul Pădurenilor217
Dr. Rusalin Ișfănoni, Pledoarie pentru un „Muzeu al Ținutului Pădurenilor”219
Ion Malea Olar, Amintiri despre înființarea Fanfarei din Ghelari „Bătrânul muzicant Iohann Huntter”222
TURISM RURAL
Nicu Jianu – publicist, Ghelariul de odinioară – cronică sentimentală224
Sergiu Țenț, Manifestări cultural-turistice de prestigiu în Ținutul Pădurenilor228
Prof. Maria Pașcu, Strategii și acțiuni de promovare turistică ale comunei Ghelari229
Prof. Monica Dușan, Am fost la Bătrâna231
Dan Bera, Trenul mic din Ținutul Pădurenilor234
Alexandru Valentin Lupea – Asociația Montană „Speo-Zarand Brad”, Considerații preliminare asupra reliefului carstic din Munții Poiana Ruscă237
Ada Beraru, publicist Peștera „Biserica Fetelor” din Ghelari239
Dr. Alina Berneker, Strategii pentru dezvoltarea turismului prin valorificarea patrimoniului cultural și natural în Microregiunea Ținutul Pădurenilor – Țara Hațegului (2017 – 2023)241
ROMÂNIA ÎN SPAȚIUL CULTURAL EUROPEAN
Prof. Olivia Nițescu, prof. Cornelia Ilieș, prof. Crina Crișan, Ansamblul folcloric „Transilvania” al Colegiului Național „Decebal” din Deva, purtător al folclorului hunedorean în Europa243
Daniela Șendroiu – muzeograf, Călușerii hunedoreni din „Valea Dacilor” la Roma245
CĂRȚILE SATULUI
Prof. Marcel Lapteș, „Un sat istoric: Zlași – Hunedoara” (Monografie)246
Prof. univ. dr. Ion Cuceu, „Raul Constantinescu – Străvechi tradiții și creații populare din țara Hațegului (culegere monografică)248
Prof. dr. Constantin Eretescu (S.U.A.), Tradiții și înnoiri în lumea monârlanilor251
Prof. dr. Marin-Florin Ilieș, „Lunca (Nevoieș) – repere monografice”254
Prof. Marcel Lapteș, „Fântâna dorurilor”256