Revista Miorița nr. 21

SUMARUL REVISTEI

Pag.
CONTROVERSE
Etnoştiinţe ( II). ( Etnobotanica şi etnolingvistica) – prof. univ.dr. Petru Ursache5
Magia cântecului – prof. Marcel Lapteş11
Criza de pierdere a identităţii în comunitatea sătească – dr . Camelia Burghele16
DE NEAMUL ROMÂNILOR
Grădiştea Muncelului – Sarmizegetusa Regia – dr . Adriana Rusu Pescaru – arheolog18
Repere ale locuirii dacice la Ardeu – dr. Iosif Vasile Ferencz – arheolog22
Contribuţia dr. Ioan Mihu la propăşirea economică, culturală a românilor din Ţinutul Orăştiei – dr. Ioachim Lazăr25
CU NOI ESTE DUMNEZEU
Lăcaşurile de cult ortodoxe din municipiul Orăştie – prof.conf.univ.dr. Florin Dobrei28
Istoricul Catedralei din Orăştie – Marius Gabriel Rus – muzeograf31
TEZAUR HUNEDOREAN
Portul popular românesc din Ţinutul Orăştiei – Daniela Cristina Şendroiu – muzeograf34
Obiceiuri tradiţionale din partea superioară a Văii Geoagiului – prof. Mircea Lac36
Reevaluări critice privind un document etnologic „ Cartea de vornicitu’ pentru Iosif Ivaşcu din Orăştie, anul 1896” – dr. Dorin Petresc 40
Un obicei magico- religios, Cămaşa Ciumei ( studiu de caz) – Mariana Deac – folclorist50
Obiceiul căluşeresc de la Romos – prof. Ioana Florea Dreptate51
Repere etnografice în versurile colindelor culese de Corneliu Bogariu din zona etnofolclorică a Orăştiei – prof. univ.dr. Dumitru Jompan57
Căluşerul – străvechi joc bărbătesc din comuna Orăştioara de Sus- Eugenia Mariana Trosan şi Vasile Nănescu60
Colindatul cu steaua în Ţinutul Orăştiei – prof. Rodica Dimulescu63
Aspecte ale cultului morţilor la vechii daci prezente în folclorul românesc – prof. Viorel Patrichi65
Folclorul magico- religios al descântecelor din Romos în colecţia Ioan Basarab – prof. Marcel Lapteș69
Consideraţii asupra folclorului muzical din Ținutul Orăştiei – Eugen Pistol – artist popular71
Consideraţii asupra riturilor de trecere şi ceremoniile esenţiale din satul Turdaş – Mariana Simţea – bibliotecar74
Arhitectura tradiţională în Ţinutul Orăştiei.Câteva consideraţii preliminare – dr. Daniel I.Iancu76
Texte folclorice în jocurile de copii de la Sibișel, Căstău și Cucuiș – prof. Petru Baciu81
REMEMBER
Ioan Popa – un promotor excepţional al muzicii corale orăştiene – prof. Gheorghe Bercea84
Un etnomuzicolog hunedorean remarcabil, profesorul Corneliu Bogariu – prof. Marcel Lapteş87
Puterea talentului – George Muntean, inspector cultural89
Leopold Adler şi începuturile fotografiei etnografice în Transilvania – Nicu Jianu, publicist92
O vioară pentru eternitate – Eugen Pistol, artist popular94
SPIRITUALITATEA FOLCLORICĂ
Sângiorzul. Structură şi semnificaţii – prof. univ.dr. Otilia Hedeșan
Aspecte ale nunţii tradiţonale din localitatea Valea Timişului – Florina Fara, muzeograf102
Halloween sau Ziua Morţilor? – prof. univ.dr. Maria Bocşe105
Ghicitoarea ca specie folclorică – conf. univ. dr. Adrian Rujan107
„Înainte şi acum” – două repere antagonice ale vieţii satului Pianu – dr. Corina Mihăiescu.112
Arta populară de la tradiţie şi migală la normă şi formă – Marius Matei, muzeograf116
Ipostaze ale locului şi spaţiului în gândirea unor etnofilozofi şi etnologi români – dr. Monica Budiş119
Olăritul din Banat. Ultimul olar din judeţul Caraş- Severin , Ionică Stepan – dr. Maria Mândroane, etnolog123
Sărbătoarea Floriilor, tradiţii şi obiceiuri – Carmen Neumann, muzeograf125
Arta plastică naivă în etnografie şi folclor – Mihai Vintilă, artist plastic128
Măruţ mărgăritar – prof. Mirela Legrand Stoia131
METODOLOGIE – CERCETARE – VALORIFICARE ÎN FOLCLOR
Chestionarul etnofolcloric de cercetare a înmormântării în satul tradiţional – prof. Marcel Lapteş şi Mariana Deac, folclorist136
Tabăra de educaţie şi creaţie Geoagiu, ediţia a III-a, 2014 – prof. Mircea Lac142
„Călușeri din Câmpul Pâinii”. Mărturii documentare și semnificații identitare – dr. Dorin Petresc147
Festivalul de muzică populară „ Tudorică Muntean” – Eugen Pistol – artist popular151
Taraful „Lele de la Orăștie” din Beriu, continuator al unui virtuos lăutar – Relu Sibișan și a folclorului muzical zonal – Adriana Daniela Tomuța, bibliotecar152
PIESE PENTRU UN POSIBIL MUZEU SENTIMENTAL
Pledoarie pentru un muzeu al jucăriilor muzicale – prof.univ.dr. Dumitru Jompan153
Satul de cânepă – Leontina Prodan, designer vestimentar158
Câteva gânduri despre arta populară şi copiii – Mihaela Bercea, artist plastic161
Secretele unei bresle de succes: olăritul din Zalău – dr. Camelia Burghele şi colectiv163
TURISM RURAL
Călătorie pe tărâmul dacilor de la Piatra Roşie – prof. Monica Duşan, folclorist167
Poveşti, legende şi credinţe din zona Balşei – prof. Mircea Lac170
Zidiri și vreme cu aromă de prună la Sibișel – Nicu Jianu, publicist173
Ținutul Luncanilor în vârtejul povestirilor uitate – Mariana Marian, bibliotecar
ROMÂNIA ÎN CONȘTIINȚA CULTURALĂ EUROPEANĂ
Ansamblul folcloric „ Transilvania” al Colegiului Naţional „ Decebal” Deva, mesager al folclorului hunedorean – prof. Adriana Crina Crişan şi prof. dr. Marin Florin Ilieş177
CĂRȚILE SATULUI
Magia cântecului –Marcel Lapteş – dr. Dorin Petresc180
Romos. File de cronică (1850 – 1950) – dr. Aurel Răduţiu – cercetător ştiinţific182
Trestia – repere monografice – prof. dr.Marin Florin Ilieş183
Lăpugiu de Sus. Trecut şi prezent, un sat pentru viitor – prof. Angela Cerean185
Biserica şi şcoala din Roşcani în slujba familiei – prof.univ.ing.dr. Ioan Ovidiu Muntean187
Mircea Lac – dascăl de tradiţii – prof.univ. dr. Ilie Moise188
Secvenţe hunedorene – prof. univ.dr. Ilie Moise189
Drăgan Muntean este printre noi – prof.dr. ing. Victor Vaida192
Delorenii – prof. Petru Baciu – Nicolae Bârcean195
Sacru şi profan la Pădurenii Hunedoarei – dr. Doina Lucia Reghiş Ionescu, artist plastic196