Revista Miorița nr. 20

SUMARUL REVISTEI

Pag.
„Miorița” la 20 de ani. Gânduri la o aniversare… – prof. univ. dr. Ilie Moise5
CONTROVERSE
Etnoștiințe (I) – prof. univ. dr. Petru Ursache7
Etnologia de urgență, o necesitate absolută – dr. Camelia Burghele9
Folclorul, o carte veșnic deschisă – prof. Marcel Lapteș12
DE NEAMUL ROMÂNILOR
Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Samizegetusa Metropolis – dr. Gică Băieștean, cercetător științific17
Garnizoane grănicerești din Țara Hațegului – prof. Teodora Costa22
Aspecte legate de izbucnirea primului război mondial în Țara Hațegului – dr. Ioachim Lazăr25
Biserica monument de la Strei – aspecte etnoarheologice – arh. Mihai Căstăian29
CU NOI ESTE DUMNEZEU
Sfântul Ion de la Prislop – acad. prof. univ. dr. Mircea Păcurar33
Un monument eclezeiastic hațegan ce a înfruntat timpurile – biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Ostrov – pr. conf. dr. Florin Dobrei35
TEZAUR HUNEDOREAN
Țara Hațegului (sinteză etnofolclorică) – prof. Ioan Sicoe39
Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou în comuna Densuș – prof. Loredana Leleșan, prof. Dorina Didina Ghindă43
Împușcatul cocoșului, obicei tradițional de la Peștenița(I) – Alin Rus – publicist47
Orațiile de nuntă în cadrul nunții tradiționale din satul Sarmizegetusa – Lenuța Corui – bibliotecar50
Călușerii de la Clopotiva – Adela Tomescu – director de cămin cultural51
Portul popular din comuna Baru – Narcisa Sorescu – bibliotecar55
Aspecte ale nunții tradiționale de la Densuș – prof. Loredana Leleșan58
Un obicei inedit din Țara Hațegului, jocul călușerilor de la Baru – Narcisa Sorescu – bibliotecar62
Cerbul de la Răchitova – prof. Tășală Aurica64
Șezătorile din satele comunei Bretea Română – Mariana Deac, folcloristă și Ilie Săliștean referent cultural66
Similitudini și diversitate ale portului popular din Banatul de Munte și Țara Hațegului – Carmen Neuman – muzeograf69
S-a stins un sat din Țara Hațegului – dr. Rusalin Ișfănoni74
O instalație de industrie țărănească, moara din satul Râu de Mori – prof. Mircea Lac80
Considerații asupra unor sate izolate, părăsite sau depopulate din sud-estul munților Poiana Ruscă – dr. Daniel Iancu82
Priveghiul la Pădurenii Hunedoarei (I) – drd. Gloria Casandra Nițu86
Despre etnomuzicologia hunedoreană – prof. Marcel Lapteș89
O revistă hunedoreană de literatură și folclor – prof. univ. dr. Dumitru Jompan96
REMEMBER
Un savant al etnologiei românești – Petru Ursache – prof. univ. dr. Ilie Moise98
József Horváth – pionier al fotografiei etnografice din Țara Hațegului – Nicu Jianu – publicist100
SPIRITUALITATEA FOLCLORICĂ
Miorița, dosarul etnologic al unei capodopere – prof. univ. dr. Petru Ursache103
Ierarhizarea zeilor în mitologia românească – prof. univ. dr. Ion Ghinoiu110
„Sfârșitul lumii” în cultura populară românească – prof. univ. dr. Nicolae Panea113
Sânzienele – sărbătoare de vară complexă – dr. Monica Budiș117
Moșii de primăvară – prof. univ. dr. Otilia Hedeșan120
Istorie și antropologie culturală în ierarhizarea societății rurale a vechilor „țări”. Țara Chioarului – studiu de caz (I) – lect. univ. dr. Angelica Pușcaș123
Veșnicia satului românesc – prof. Monica Dușan131
Mărul nașilor – prof. univ. dr. Maria Bocșe136
Câteva descântece din spații etnofolclorice interferente – dr. Maria Mândroane137
Taina ursitoarelor – prof. Marcel Lapteș139
Pomul de Crăciun – prof. univ. dr. Maria Bocșe147
Legendă și adevăr în „Voievodul țiganilor” – dr. Ioan Hațegan – cercetător științific150
METODOLOGIE – CERCETARE – VALORIFICARE ÎN FOLCLOR
Chestionarul etnofolcloric al sărbătorilor și obiceiurilor din calendarul agro-pastoral al Țării Hațegului – Mariana Deac, Marcel Lapteș153
Metaloplastia – un vechi meșteșug popular – prof. Florin Lazăr156
Ansamblul folcloric „Bucura” păstrător al obiceiurilor și datinilor populare din Țara Hațegului – prof. Steluța Rădoni și Elena Moisescu – artist popular158
Tabăra de educație și creație – Țara Hațegului, ediția a II-a, 2013 – prof. Mircea Lac160
Corul „Sargeția”, 24 de ani de activitate concertistică neîntreruptă – prof. Gheorghe Bercea167
PIESE PENTRU UN POSIBIL MUZEU SENTIMENTAL
Grec Simu – un meșter popular exemplar din Țara Hațegului – Daniela Șendroiu – muzeograf169
Pomelnicile tradiționale – prof. Mircea Lac172
O mască ad-hoc, sfașangoșu – dr. Camelia Burghele175
TURISM RURAL
Dansul norilor în Parâng – prof. Monica Dușan179
Drumuri în Țara Hațegului (Cascada Jigoroșița) – Nicu Jianu – publicist181
ROMÂNIA ÎN CONȘTIINȚA CULTURALĂ EUROPEANĂ
Geoparcul dinozaurilor din Țara Hațegului – dr. Cristian Ciobanu – geograf183
CĂRȚILE SATULUI
Cartea folclorului hunedorean – dr. Maria Mândroane186
Zestrea noastră – Mariana Deac189
Rânduri de suflet pe marginea unei monografii hunedorene – prof. univ. dr. Dumitru Jompan191
Monografia satului Băiești – prof. dr. Liviu Lazăr193
Pledoarie pentru sat – Mariana Deac194
Colindele noastre, tezaure vii – Mariana Deac195
VARIA
Rezervații naturale în bazinul Hațegului – Marcela Balazs – cercetător științific196
Elemente de istorie mitologie a metalelor – dr. Gherghina Boda198