Revista Miorița nr. 18-19

SUMARUL REVISTEI

Pag.
CONTROVERSE
Globalizarea sau jocul dintre identitate și alteritate – dr. Camelia Burghele5
Lumea nouă – prof. Marcel Lapteș11
Cenzură și autocenzură în lumea satului românesc tradițional – lect. dr. Angelica Pușcaș15
Tămăduirea vrăjitoarelor în viziunea bisericii creștine – dr. Iuliana Băncescu22
Meșteșugul tradițional în contextul crizei valorilor – Petruța Pop26
DE NEAMUL ROMÂNILOR
Cimitirul de la Țebea – Panteon al neamului românesc – dr. Ioachim Lazăr30
Comitatul Zarand sub administrația românească (1861 – 1876) – dr. Vasile Ionaș33
CU NOI ESTE DUMNEZEU
Nestemate ale tezaurului patrimonial zărăndean – bisericile de lemn, monumente istorice – pr. lect. dr. Florin Dobrei37
Biserica de lemn „Buna Vestire” din Hărțăgani – pr. Valentin Crainic43
Concert excepțional de muzică corală la biserica „Imaculata” din Deva – prof. Gheorghe Bercea45
TEZAUR HUNEDOREAN
Zona etnofolclorică a Țării Zarandului – prof. Ioan Sicoe47
Jocurile populare din Țara Zarandului – coreg. Viorel Nistor54
Obiceiuri calendaristice de iarnă în satele comunei Ribița – prof. Monica Dușan și prof. Ramona Clej61
Nunta de la Prăvăleni – Loredana Banciu65
Câteva considerații asupra costumului popular din Buceș – Ileana Leah68
Irozii de la Hărțăgani – Petru Daniel Pîs – documentarist71
Aspecte ale unor colinde păstorești din Țara Zarandului – Mariana Deac73
Sărbătorile verii la Băița – prof. Mirela Legrand Stoia76
Târgul de pe Muntele Găina – prof. Ioan Sicoe82
Martori ai spiritualității zărăndene – „Ciorolița” de la Țebea – dr. Dorin Petresc89
Tulnicul – instrument de virtuozitate în folclorul moțesc – insp. George Muntean93
Un străvechi obicei de șezătoare – ”Găzduța” din Buceș – Ileana Leah96
Cultură și civilizație țărănească tradițională în satele comunei Băița – Gheorghe Diniș – coordonator cultural și Pîs Petru Daniel – documentarist99
REMEMBER
Vasile Molodeț, un folclorist eminent – prof. Marcel Lapteș102
Dimitrie Cuclin, un geniu uitat – prof. Gheorghe Bercea104
Tradiții corale brădene – corul de cameră „Cantilena” – prof. Bianca Leucean106
SPIRITUALITATEA FOLCLORICĂ
Portul țărănesc al femeilor de pe Crișul Repede – dr. Miron Blaga109
Păstoritul tradițional în Țara Beiușului – dr. Radu Claudiu Canabai114
Gândirea arhaică – dr. Vasile Avram118
Drumul, factor de armonizare și mod de existență în zona etnografică Valea Carașului – dr. etnolog Maria Mândroane123
Considerații asupra păstrării obiceiurilor și datinilor populare în județul Alba – Marinela Baba, referent127
Meșteșugul sticlăritului în zona etnografică Ineu – pr. dr. Flavius Ardelean130
METODOLOGIE – CERCETARE – VALORIFICARE ÎN FOLCLOR
Chestionarul etnofolcloric de cercetare a nunții în satul tradițional din Țara Zarandului – ec. Mariana Deac și prof. Marcel Lapteș134
Meșteșugurile tradiționale din Țara Zarandului – prof. Mircea Lac138
Ansamblul folcloric „Tulnicul” din Blăjeni – Victoria Buhnilă147
Tabăra de educație și creație populară, Vața 2012 – prof. Mircea Lac149
Ansamblul de cântece și dansuri „Doina Crișului”, promotor al folclorului zărăndean – coreg. Nicolae Grigoraș și insp. George Muntean153
PIESE PENTRU UN POSIBIL MUZEU SENTIMENTAL
Etnografie în Țara Zarandului – Mihai David155
Folclor și artă populară în ochii și mâinile copiilor – prof. Monica Dușan și prof. Ramona Clej158
Pălăriile Dadarlat – Nicu Jianu – publicist162
Dantela, poezia sufletului feminin – Mihaela Bercea, artist plastic165
Muntele Găina, un muzeu al spiritualității moțești – prof. Ioan Sicoe166
Ioan Nicoară, moțul din Arizona – Nicu Jianu, publicist168
ROMÂNIA ÎN CONȘTIINȚA CULTURII MONDIALE
Experiențe americane – arh. Angelica Bălos și Florea Costea170
Limba noastră – Ioan Nicoară – Phoenix, Arizona – S.U.A.173
TURISM RURAL
Prin raiul din Munții Stănijei, Ioan Pârva174
La Uibărești pe Pârâul Ursului – prof. Monica Dușan176
CĂRȚILE SATULUI
Ursitoarele hunedorene – dr. Camelia Burghele181
Tinerețe fără bătrânețe… – ec. Mariana Deac183
O comoară de spiritualitate românească – conf. univ. dr. Aurel Pantea184