Revista Miorița nr. 10

SUMARUL REVISTEI

Pag.
CONTROVERSE
Bătrânele lucruri – Radu Ciobanu – scriitor7
Imaginea lui „celălalt” – Prof. univ. dr. Petru Ursachi, Universitatea „Al. I. Cuza” – Iași9
Timpul de azi al țăranului român – Prof. Mircea Lac – Palatul Copiilor – Deva14
DE NEAMUL ROMÂNILOR
Avram Iancu – fiu al munților – Dr. Ioachim Lazăr – Muzeul Civilizației Dacice și Romane – Deva 16
Valori numismatice hunedorene (II) – Olimpia Palamariu – Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva18
CU NOI ESTE DUMNEZEU
Simbolul sfintei cruci – Pr. dr. Ioan Octavian Rudeanu21
Biserica de lemn din Ribicioara – Pr. Adorian Trif25
TEZAUR HUNEDOREAN
Independența între agricultură și creșterea animalelor în Ținutul Pădurenilor – Dr. Rusalin Ișfănoni – Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” – București26
Aron Densușianu despre Țara hațegului (Tradiții și obiceiuri populare) – Dr. Ioachim Lazăr – Muzeul Civilizației Dacice și Romane – Deva31
De la pastoral la câmpenesc, nedeia din județul Hunedoara – Prof. Dorina Păcurariu34
Spălatul cu drețe – Prof. Constandin Clemente42
Învârtita „împiedicată” din zona etnofolclorică a Orăștiei – Olivian Goțiu44
Crucea eternă a țăranului român – Prof. Mircea Lac – Palatul Copiilor – Deva48
Obiceiul colindatului cu duba în satul Lăpușnic – Mircea Ocoș – Maestru de dans – Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Hunedoara – Deva51
Scaunul de judecată – Prof. Marcel Lapteș – Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Hunedoara – Deva58
Ochiul magic – Mariana Marian – Directorul Căminului Cultural Boșorod61
Asupra arhitecturii țărănești din Țara Zarandului – Prof. Aurel Badiu63
„Hora la bătrâni” – Înv. Virgil Butaș66
Biserici hunedorene în pericol – Nicolae Jianu69
Gospodăria țărănească între „vechi” și „nou” – Monica Dușan – Directorul Căminului Cultural Ribița72
Steagul de Paști – Prof. Marcel Lapteș – Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Hunedoara – Deva75
Arta fără de sfârșit – Ioan Cioară – Directorul Căminului Cultural Tomești79
REMEMBER
Calendarul țăranului român – Maria Basarab și Georgeta Deju, muzeografi – Muzeul Civilizației Dacice și Romane – Deva81
Comerț și comercianți în Deva de altădată – Olimpia Palamariu, muzeograf – Muzeul Civilizației Dacice și Romane – Deva84
„Carte” din cătănie – Nicu Jianu89
SPIRITUALITATEA FOLCLORICĂ
Problema apriorismului în folclor – Prof. univ. dr. Petru Ursache – Universitatea „Al. I. Cuza” – Iași92
Casa țărănească. Jertfa – piatra fondatoare a oricărei întemeieri – Dr. Monica Budiș96
Texte vechi, lecturi noi: Colinda lui Sântoader – Dr. Narcisa Știucă – Centrul Național al Creației Populare București103
Culegeri de folclor – punți culturale între etnii și popoare – Dr. Ilie Moise106
Nunta de joi seara și nunta de sâmbătă seara (trecut și actualitate) – Drd. Olimpia Farcaș – Muzeul de Istorie și Artă – Zalău109
Folclorul literar al colindelor (posibile referențiale empirice) – Pr. Ioan Sorin Apan113
METODOLOGIE – CERCETARE – VALORIFICARE ÎN FOLCLOR
Folclorul. Cum trebuie înțeles – Ovid Densușianu119
Convorbiri privind colindatul și alte practici folclorice de iarnă în satul Cârnești – Prof. Corneliu Bogariu126
Pe urmele unei lucrări fundamentale: „Cercetări antropologice în Țara Hațegului – Clopotiva” – Prof. Marcel Lapteș – Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Hunedoara – Deva135
Aspecte ale reorganizării Casei Muzeistice de Etnografie și Folclor din Baru – Narcisa Sorescu – Dir. Bibliotecii din Baru138
ROMÂNIA ÎN SPAȚIUL CULTURAL EUROPEAN
Periplu cultural suedez – Prof. Ioan Sicoe141
PIESE PENTRU UN POSIBIL MUZEU SENTIMENTAL
Respectul tradiției – Prof. Mircea Lac – Palatul Copiilor – Deva147