Legenda de la „Colțul ursului” (note de cercetare din satul Ribicioara)

Autor: Monica Dușan – Directorul Bibliotecii comunale Ribița