Nicolae Humă Bogdan, memoralist, publicist, condeier plugar și țăran frunta

Autori: Ioan Dan Liuț, Maria Mândroane și Tiberiu Popovici