Editorial Board

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

CS I dr. Emil Ţîrcomnicu, Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu”, Academia Română, Bucureşti, România

Prof. univ. dr. Doina Işfănoni, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Bucureşti, România

Prof. univ. dr. Pompei Cocean, Institutul de Geografie, Academia Română, Cluj-Napoca, România

Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, Târgu Mureș, România

Prof. univ. dr. Martin Olaru, Universitatea de Vest, Timişoara, România

CS I dr. Lucian Nastasă-Kovács, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Academia Română, Cluj-Napoca, România

Prof. univ. dr. Konrad Gündisch, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität, Munchen, Germania

Dr. Lucian-Zeev Herşcovici, Hebrew University of Jerusalem, Israel

Prof. univ. dr. Dragica Popovska, Institute of National History, Skopje, Rep. Macedonia de Nord

Prof. univ. dr. Vera Goseva, Institute of National History, Skopje, Rep. Macedonia de Nord

CS superior dr. Mariana Cocieru, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Haşdeu”, Chişinău, Rep. Moldova

Conf. univ. dr. Varvara Buzilă, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Chişinău, Rep. Moldova

CS dr. Natalia Grădinaru, Institutul Patrimoniului Cultural, Chişinău, Rep. Moldova

CS dr. Svetlana Procop, Institutul Patrimoniului Cultural, Chişinău, Rep. Moldova

CS dr. Emilia Martin, Magyarországi Román Kutatóintézet, Gyula, Ungaria

COLEGIUL DE REDACŢIE

Redactor-şef: CS I dr. habil. Gherghina Boda, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva, România

Secretar ştiinţific de redacţie: CS III dr. habil. Dumitru-Cătălin Rogojanu, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva, România

 

Membrii:

Prof. univ. dr. Ilie Moise, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu, România

Prof. univ. dr. habil. Dobrei Florin, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad, România

Dr. Florica Zaharia, Muzeul Textilelor, Băiţa, România

CS dr. Rusalin Işfănoni, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Bucureşti, România

Prof. Mircea Lac, Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, Deva, România

Valentin Locota, Deva, România

Ec. Ciprian Nicolae Roman, manager, Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, Deva, România

Daniela Roman, Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, Deva, România

Alin Miheţ – Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, Deva, România

Andrada Orșa – Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, Deva, România

Mariana Zbertea – Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, Deva, România

Octavia Pătruțiu – Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, Deva, România

Teodora Raicu, Deva, România

 

SCIENTIFIC BOARD

Scientific Researcher I Ph.D. Emil Ţîrcomnicu, Institute of Ethnography and Folklore „C. Brăiloiu ”, Romanian Academy, Bucharest, Romania

Professor Ph.D. Doina Işfănoni, „Dimitrie Gusti” National Village Museum, Bucharest, Romania

Professor Ph.D. Pompei Cocean, Institute of Geography, Romanian Academy, Cluj-Napoca, Romania

Professor Ph.D. Cornel Sigmirean, „George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology, Tg. Mureş, Romania

Professor Ph.D. Martin Olaru, West University, Timişoara, Romania

Scientific Researcher I Ph.D. Lucian Nastasă-Kovács, „George Bariţiu” Institute of History, Romanian Academy, Cluj-Napoca, Romania

Professor Ph.D. Konrad Gündisch, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität, Munchen, Germany

Ph.D. Lucian-Zeev Herşcovici, Hebrew University of Jerusalem, Israel

Professor Ph.D. Dragica Popovska, Institute of National History, Skopje, Republic of North Macedonia

Professor Ph.D. Vera Goseva, Institute of National History, Skopje, Republic of North Macedonia

Superior Scientific Researcher Ph.D. Mariana Cocieru, „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology, Chişinău, Republic of Moldova

Associated Professor Ph.D. Varvara Buzilă, National Museum of Ethnography and Natural History, Chişinău, Republic of Moldova

Scientific Researcher Ph.D. Natalia Grădinaru, Institute of Cultural Heritage, Chişinău, Republic of Moldova

Scientific Researcher Ph.D. Svetlana Procop, Institute of Cultural Heritage, Chişinău, Republic of Moldova

Scientific Researcher Ph.D. Emilia Martin, Romanians Research Institute from Hungary, Gyula, Hungary

 

EDITORIAL BOARD

 

Editor: CS I dr. habil. Gherghina Boda, Museum of Dacian and Roman Civilization, Deva, Romania

Scientific editorial secretary: CS III dr. habil. Dumitru-Cătălin Rogojanu, Museum of Dacian and Roman Civilization, Deva, Romania

 

Members:

Professor Ph.D. Ilie Moise, Institute of Socio-Human Research, Sibiu, Romania

Professor Ph.D. habil. Florin Dobrei, „Ilarion V. Felea” Faculty of Orthodox Theology, „Aurel Vlaicu” University, Arad, Romania

Ph.D. Florica Zaharia, Textile Museum, Băiţa, Romania

Scientific Researcher Ph.D. Rusalin Işfănoni, „Dimitrie Gusti” National Village Museum, Bucharest, Romania

Professor Mircea Lac, Culture and Art Center of Hunedoara County, Deva, Romania

Valentin Locota, Deva, Romania

Ec. Ciprian Nicolae Roman, manager , Culture and Art Center of Hunedoara County, Deva, Romania

Daniela Roman, Culture and Art Center of Hunedoara County, Deva, Romania

Alin Miheţ – Culture and Art Center of Hunedoara County, Deva, Romania

Andrada Orșa – Culture and Art Center of Hunedoara County, Deva, Romania

Mariana Zbertea – Culture and Art Center of Hunedoara County, Deva, Romania

Octavia Pătruțiu – Culture and Art Center of Hunedoara County, Deva, Romania

Teodora Raicu, Deva, Romania